Po osumnáctileté praxi ve školství jako učitelka hudební výchovy na ZŠ jsem se rozhodla praktikovat prvky hudební výchovy a muzikoterapie do ZŠ jako skupinové bubnování.

Bubnování obohacuje jak život člověka, tak život žáka ZŠ. Má blahodárné působení na fyziologické úrovni. Dokáže stimulovat jak k aktivitě, tak k uvolnění.Vyzkouší si koordinaci pravé a levé ruky a schopnost koncentrovat se. Technika, cvičení a hry s rytmem a pohybem, koordinace těla, cvičení pozornosti a naslouchání, důležitost každého jedince podpora ostatních, hra a spolupráce ve skupině, hudební paměť, zvládnutí jednoduchých rytmů, bubnování a zpěv.

Společným prožitkem posiluje skupinovou energii, umění spolupráce a vzájemného respektu. Žák získává nové zkušenosti a dovednosti, které ho těší.

Žáci budou mít možnost seznámení nejen s africkými bubny Djembe. K dispozici je cca 15 bubnů a spousty jiných hudebních nástrojů k zapůjčení.


Doba trvání 60 min ,fixní cena 2000,- Kč (lze rozdělit na 3 x 20 min program, nebo 2 x 30 min program).
Pokud máte zájem napište nám, nebo volejte : 722585248