Bubnování s dětmi v rámci dětských regeneračních prázdninových programů.

Po osumnáctileté praxi ve školství jako učitelka hudební výchovy na ZŠ jsem se rozhodla praktikovat prvky hudební výchovy a muzikoterapie i vámci dětských regeneračních programů.

Děti se zábavnou formou seznámí nejen s africkmi bubny Djembe. Vyzkouší si koordinaci pravé a levé ruky a schopnost koncentrovat se. Pomocí hudebních a hohybových her si vyzkouší roli vedoucího skupiny i roli opačnou, kdy mají správně reagovat na povely vedoucího. 
Především si však odnesou zážitek ze společného muzicírování, pohybu, zpěvu a tance.

Potřebujete více informací? Napište nám