MOBILIZACE MĚKKÝCH TKÁNÍ

Vyšetření a léčba posunlivosti měkkých tkání

Řasení kůže a podkoží - uvolnění fascií

Projevy funkční blokády na měkkých tkáních:
bolest
snížená posunlivost kůže, podkoží, svalových fascií
Trigger points - bolestivé body na okostnici
změny vazivového aparátu
změna svalového napětí
vegetativní projevy - pocení, zrychlený dech/ tep, chlad, teplo ....
změny rozsahu pohybu
měny prokrvení segmentu

Kontraindikace 
Krvácivé a horečnaté stavy
Akutní blokády s fixovaným držením těla a akutními bolestmi
Nádorová onemocnění v anamnéze
Osteoporóza
Těhotenství
Starší populace nad 65 let

Mobilizace
Obnova rozsahu pohybu
Obnova funkce kloubu
Obnova posunlivosti měkkých tkání
Zlepšení svalové funkce
Optimalizace svalového napětí
Zmírnění bolesti
Zlepšení prokrvení mobilizovaného segmentu

Praktikování Mobilizací měkkých tkání v Institutu RM 50´ ...... 800,- Kč