Priessnitz walking s Institutem RM

                                                   (možnost zapůjčení holí )

Pod vedením certifikovaného terapeuta na Priessnitz walking Romany Fojtíkové (Margetové).

Institut RM pro vás připravil čtyři termíny. Nezapomeňte se objednat včas.

° Pá 28.5.2021 od 17 - 19 h

° Pá 25.6.2021 od 17 - 19 h

° Pá 24.9.2021 od 17 - 19 h

° Pá 8.10.2021 od 17 - 19 h
 

Co se skrývá za pojmem Priessnitz Walking?

Vliv studené vody na lidský organismus a potíže těla je i po létech, která uplynula od smrti Vincence Priessnitze (1799-1851) stále nedoceněn. A lidská zchoulostivělost se a priori brání konfrontovat zahřáté tělo se studenou vodou. Proto Priessnitz Walking je výborným připomenutím léčebných metod, které tu zachraňovaly životy před vynálezem různých prášků a mastí moderní doby. Priessnitz Walking ve svém vývoji a při správném vedení zaznamenává ještě jeden výrazný přínos a tím je celkový aspekt sociální. Po zvládnutí základní techniky chůze a jednotlivých cvičení se tzv. chození s holemi stává stmelujícím faktorem pro lidi. Prostřednictvím této aktivity získávají nové kontakty, nové přátele, poznávají nová prostředí. Život se jim celkově stává pestřejší a radostnější, mají se na co těšit. Je tu něco, co je oprostí od jejich každodenních starostí a problémů. K tomu dopomáhá i to, že jde o aktivitu finančně nenáročnou a její frekvenci si každý může ordinovat podle své potřeby. Priessnitz Walking je spojení aktivního pohybu s dechovými cvičeními a ochlazováním končetin. Základním principem je rehabilitační chůze s holemi, která se vyvinula z původně tréninkové metody skandinávských sportovců a s jejím následným využitím při léčení svalových a kloubních onemocnění. Další částí je využití poznatků zakladatele prvního vodoléčebného ústavu na světě V. Priessnitze, z nichž Priessnitz Walking využívá po předchozím zahřátí organismu chůzí s holemi ochlazení končetin. K tomu jsou využívány hlavně vodní toky a jiné vodní zdroje na zvolených trasách. Po další chůzi následuje cvičení na protažení svalů a dechová cvičení, která vycházejí z osvědčených metod computerové kineziologie. Zde je důležité pochopit princip jednotlivých cviků a provádět je přesně.

 

Se zhoršujícím se životním prostředím a negativními dopady sociálního prostředí na životní styl člověka v dnešní době se dostává do popředí zájem jedince pečovat o své zdraví. Způsobů a cest je mnoho. Záleží hodně na vůli a trpělivosti každého a pak také na přístupnosti. Některé metody (a zdaleka nemusíbýt tak účinné) mohou být finančně a časově náročné a tedy pro řadu lidí z těchto důvodů nedostupné.   PRIESSNITZ WALKING patří k těm metodám, které jsou dostupné téměř kdykoli v průběhu roku, kdekoli na čerstvém vzduchu a pro kohokoli v každém věku. Jedinou investicí jsou speciální hole na Priesnitzz walking, zaškolení s příslušným instruktorem a potom už je to jen o vás a vašem chtění. S nápadem účinně propojit severskou chůzi (tzv. Priesnitzz walking) s dechovými cvičeními používanými v computerové kineziologii a parciálním ochlazováním končetin podle Vincence Priessnitze přišla v r. 2005 Jana Preislerová. Její zkušenosti z tehdejšího působení v lázních Jeseník ji přivedly k vytvoření nové formy klimatoterapie, která je od roku 2006 šířena pod názvem Priessnitz walking a získává si stále více příznivců. Z dosavadních zkušeností víme, že Priessnitz Walking je vhodnou aktivitou pro všechny věkové kategorie právě pro svou širokospektrost. Je nejen terapeutickou metodou, ale i výborným prostředkem pro zlepšení fyzické kondice, neboť dokáže zaměstnat až 90 % svalstva.

  •  

Ceník Priessnitz walking

Cvičení

Trvání lekce

Cena

Konání

Poznámka

Priessnitz walking

1,5 - 2 h

200,- Kč

4 x ročně

Podle počasí

  •         Kvalifikovaný terapeut: Romana Fojtková (Margetová)
  •         Objednávka: tel. 722 585 248, romana.margetova@seznam.cz 
  •         S sebou: Pořiďte si pohodlnou obuv, batůžek s pitím a ručníčkem, kapesníčky (mohou se hodit při dechových cvičeních), malou podložku na cvičení na zemi (stačí i igelit). Hole mít pro začátek nemusíte, rády Vám je zapůjčíme.

Kontaktní informace

Romana Fojtíková (Margetová)
Šachetní 135
Královské Poříčí
357 41
Česká republika
IČ:
75550245
DIČ
Účet : ČESKÁ SPOŘITELNA :2425758369/0800