Sofie

Vždy jsem byla "jiná", ačkoliv jsem to jako dítě určitě nevnímala tak, jako později, když jsem bilancovala svoje žití.

Velmi jsem pociťovala svoje dvě stránky osobnosti, které mi neustále vedly dál a dál. Zkoumala jsem svoje nitro, mnohému jsem nerozuměla, kladla jsem si otázky proč se děje to či ono, stále jsem se přesvědčovala o tom, že náhody neexistují.

Po svém třicátém roku jsem začala měnit způsob života, ale čekala mi ještě velmi dlouhá cesta a vývoj.  Změna trvala roky a já stále šla a šla, moje vnímání se začalo měnit, ztrácela jsem zdánlivé přátele a nacházela nové. Moje názory na život, vztahy a veškeré dění bylo odlišné, přestala jsem hodnotit kohokoliv a cokoliv. Vše je tak jak má být! Vždyť každý  jsme strůjce svého štěstí!

Začala jsem sledovat své sny, zapisovala jsem si je a analyzovala, tím jsem se dostala ke studiu C.G. Jung, jeho dílem jsem se probírala několik let, jeho hlubinná psychologie mi osvětlila mnohé.

Dalším učitelem mi bylo rozsáhlé dílo Rudolfa Steinera, jeho  Theosofie mi zcela utvořila můj další životní náhled. Prostřednictvím jeho knih mi bylo zodpovězeno mnoho otázek, včetně klíčové role Krista, což bylo pro mě velmi důležité.   

"Když je žák připraven učitel se vždy přihlásí" a tak i já měla své učitele, kteří mi vedli, radili, ale jít jsem musela sama. Když mi bylo nejhůř pomáhal mi můj učitel největší a tím bylo moje nitro. To nitro bylo mnohdy zranitelné a já cítila, přítomnost čehosi božského, nepopsatelného.  

Čas běžel a já jsem chtěla vědět a znát stále víc a víc, studovala jsem kabalu, v rituálech jsem procházela Stromem života, vizualizace mi pomáhaly procházet peklem i nebem.

Před dvanácti lety jsem se začala věnovat Crowleyho Tarotu, zde se snoubila pradávná moudrost, filosofie i psychologie v jednom. Steinerovi měnící se vesmírné cykly a Crowleyho Tarot mi otevřely další obzory. Začala jsem se zabývat "dešifrováním" Knihy Zákona, což je Zákon pro tento Aeon / tak jako Bible popisovala předchozí děje Aeonů tj. Ryb a Berana, Kniha Zákona přináší jakési poselství pro nynější Věk. Začala jsem hledat svojí "Thelemu" (/řecky Vůle/ - svoje nynější poslání, cesta byla opět douhá a trnitá. Teoreticky i prakticky jsem pronikala do tajů thelemické magie - několik let jsem působila v magickém řádu Opatství Thelémského na Moravě.

Pravděpodobně jsem ke svému vývoji ještě potřebovala zkušenost z úplně jiného soudku tak  jsem odjela  na zkušenou do Peru. Rituály vedené šamany mi byly praxí a  osobní kontakt s noční džunglí mi zodpověděl  mnohá tajemství.

Učitelé:

Ph.Dr. Miloslava Mašková, Ph.Dr. Marta Foučková, manželé Tomášovi, Andrej Dragomirecký,  Mirek Čapek, Zuzana Antares, Hana Tintalo, šamani Ney, Mauricius a Serchio.

Vzdělávací kurzy, semináře a studia:

Regresivní terapie, Výklad snů, Holotropní dýchání, Umění meditace a vizualizace, Reiki I., Crowlyeho Tarot, Thelemická magie.

Kontaktní informace

Romana Fojtíková (Margetová)
Šachetní 135
Královské Poříčí
356 01
Česká republika
IČ:
75550245
DIČ
Účet : ČESKÁ SPOŘITELNA :2425758369/0800